Blog > Komentarze do wpisu
Pomogliśmy Ogonkom dzięki dotacji

W 2015 r. grupa Koty i Spółka bierze udział w realizacji zadania publicznego "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi z terenu w.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" finansowanego przez Urząd Miasta Warszawy.

Dzięki otrzymanym funduszom udało się zakupić karmę (175 puszek) oraz żwirek (6 dużych worków).

Leczeniem został objęty kocurek ze Starych Bielan (leczenie stomatologiczne kota wolnożyjącego z zaobserwowanymi długotrwałymi problemami w jedzeniu (stan zapalny jamy ustnej, stan chorobowy zębów), leczenie - oczyszczanie zębów, usunięcie, antybiotykoterapia)

Sterylizacji poddane zostały trzy kotki oraz dwa kocurki w ramach naszych łapanek sterylizacyjnych na Bielanach.


sobota, 11 lipca 2015, kocieadopcje

Polecane wpisy